Is uw werkgever van plan om zijn personeelsbestand te verlonen via Payroll Centre? Wees dan niet bezorgd, wees blij! Voortaan kunt u met al uw vragen wat betreft uw arbeidscontract en dergelijk terecht bij Payroll Centre.
Ons personeel neemt alle tijd voor u, want Payroll Centre zorgt nu eenmaal graag voor een goede en tevreden afhandeling van al uw vragen en problemen. Bovendien zijn uw secundaire arbeidsvoorwaarden optimaal geregeld, mede door de samenwerking met een aantal grote landelijke verzekeraars. Ook worden de door u opgebouwde rechten door ons als opvolgend werkgever overgenomen.
Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van een nieuwe proeftijd en worden de opgebouwde dienstjaren ‘meegenomen’. De overeenkomst wordt conform de geldende CAO opgesteld.
De lonen en toeslagen voor onregelmatigheid en overwerk gelden zoals deze zijn vastgesteld door de onderneming waarbij u werkzaam bent. Deze zijn altijd conform de geldende CAO inclusief toekomstige salarisstijgingen. Wanneer er geen CAO van toepassing is, geldt minimaal het wettelijke minimumloon.