Payroll Centre is toonaangevend op het gebied van Payrolling.
Door uw eigen medewerkers in dienst te stellen bij Payroll Centre, besteedt u nagenoeg alle werkgeverszorgen aan ons uit. Payroll Centre neemt uw bestaand of uw nieuw aan te nemen personeel formeel in dienst en wordt hiermee juridisch werkgever.
Hierdoor nemen wij alle risico’s over van u als opdrachtgever. Dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeids- overeenkomsten, loondoorbetalingen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot onze taak behoren.bij Hierdoor nemen wij alle risico’s over van u als opdrachtgever.

Payroll Centre is geen uitzendbureau dat u van nieuwe medewerkers voorziet. Payroll Centre neemt de medewerkers in dienst die u zelf heeft uitgekozen waarna ze uitsluitend bij u te werk worden gesteld.

U als opdrachtgever bepaald dus zelf wie er bij u in dienst komen en wat de hoogte van het salaris is. Ook het voeren van functionering – en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor het bedrijf en uw medewerker van belang zijn blijven tot uw eigen taken.

Profiteren van alle voordelen en zelf bepalen wie u wilt “Payrollen” en voor hoe lang. Ook bepaalt u zelf de arbeidsvoorwaarden.
U bepaald het salaris van de te payrollen medewerkers. Afgeleid daarvan betaald u een vast tarief per gewerkt uur,zodat u vooraf al weet wat de personele kosten zullen zijn.

Wij regelen voor u alles op het gebied van de salaris- en personeelsadministratie. De aangifte en facturen van instanties zoals de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo- dienst, de verzuimverzekering en accountants ontvangt u niet meer.
Hierdoor wordt uw financiële administratie beperkter en inzichtelijker.

Voor de werknemer verandert er niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een instantie die gespecialiseerd is in salarisadministratie en personeelsadvies.
De medewerker krijgt een arbeidsovereenkomst en salarisstrook van Payroll Centre.