Doelstelling van Payroll Centre
Het verlonen van mensen in een zo flexibel mogelijke vorm aan kleine tot grote ondernemingen waarbij een snelle groei nagestreefd wordt waarbij rentabiliteit en continu´teit voorop staan en de persoonlijke service wordt gewaarborgd.

Door het steeds veranderen van overheidsbepalingen, het grote risico bij ziekte en de hoge kosten die het ontslaan van mensen met zich meebrengt, wordt het voor een ondernemer een steeds grotere beslissing om personeel aan te nemen, Payroll Centre ontneemt de zorg, het risico en de personeelsadministratie van de ondernemer.

Payroll Centre is een snelgroeiende payroll onderneming. Wij bieden diverse specialismen aan om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn.

Onze kracht ligt in het opbouwen en onderhouden van onze relatie met de opdrachtgever en in de continu´teit van onze samenwerking. U zult merken dat we daar een aantal stappen meer voor zetten dan u wellicht gewend bent. Payroll Centre betekent kwaliteit. Want zonder kwaliteit is er geen continu´teit. Door regelmatig met u te evalueren, kunnen wij de kwaliteit optimaliseren. En zo ontstaat de toegevoegde waarde die onze samenwerking naar een hoger niveau tilt.

Wij zien het als onze taak om met praktische oplossingen te komen. Oplossingen waarmee we bijdragen aan de realisatie van uw doelstellingen.